Výzkum a spolupráce s akademickou sférou

Výzkum a spolupráce s akademickou sférou

Program Epsilon - č. TH02030396 TERMOGRAFIE

„Využití letecké termografie jako nového přístupu pro identifikaci znečištění vod z bodových a nebodových zdrojů“ (01/2017 – 12/2020)

manuál ZIP archiv programu

Program Epsilon - č. TH02030397 HOZ

„Nové přístupy revitalizace hlavních odvodňovacích zařízení s vazbou na drenážní systémy z pohledu retence vody v krajině“ (01/2017 – 12/2020)

manuál ZIP archiv programu
Oveřená technologie - databáze HOZ evidence HOZ

Program Epsilon - č. TH02030399 SEDIMENTY

„Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů“ (01/2017 – 12/2020)

manuál ZIP archiv programu