Titulní stránka

Služby

image1

Geografické informační systémy

image2

Geodetické práce

image3

Letecké snímkování

Při řešení projektů a hledání správných dílčích řešení maximálně využíváme jedinečné možnosti, které nám poskytuje silné zázemí naší společnosti. To spočívá v mnohaletých zkušenostech našich pracovníků při sběru a aplikaci geografických dat v mnoha oborech lidského konání a technologickém i personálním rozvoji společnosti. Díky těmto atributům jsme schopni nabídnout komplexní služby a řešení v oblasti geografických dat a systémů. Aktivní znalosti a zkušenosti základních, ale i nových geodetických metod zpracování a sběru geodat v kombinaci s našimi pracovníky z oddělení GIS nám dávají do rukou silné trumfy při realizaci řešených projektů.

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení...

Číst více

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení...

Číst více

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení...

Číst více

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení...

Číst více

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení...

Číst více
Geodetické práce

Geometrické plány

GIS

Spirit Portál

Letecké snímkování

Laserové skenování

Veřejná správa

Geografická dat a informace

Státní správa a samospráva, města a obce jsou významným odběratelem a náročným uživatelem geografických dat a informací. Je to dáno různorodostí požadavků...

Číst více

Zemědělství

Zemědělství je důležitou hospodářskou činností člověka s významným dopadem na krajinný ráz. Proto i zde nacházejí geografická data a informace o území své nezastupitelné místo a tedy i pro tuto činnost nabízíme širokou škálu našich produktů a služeb.

Číst více

Projekční činnost

Projekty pozemních komunikací jsme schopni zpracovat jako odborné studie nebo jako dokumentace pro územní řízení či pro stavební povolení...

Číst více

Těžba surovin

Pro všechny typy zákazníků z oboru dobývání nerostných surovin nabízíme a zajišťujeme nejen standardní práce typu správy důlní měřické dokumentace...

Číst více

Správci sítí

Ve všech odvětvích správců inženýrských sítí a technické infrastruktury mají geografická data a geografické informační systémy své nezastupitelné místo...

Číst více

Zajímavé produkty

3D modelování

3D modelování je důležitým nástrojem pro široké spektrum činností a oborů jako je například urbanismus, průmysl, vodohospodářství, topografické mapování, stavitelství nebo archeologie...více

Tvorba portálu DTM

Portál DTM je určen pro správu a vedení digitální technické mapy města nebo kraje. Obsahem digitální technické mapy jsou prvky povrchové situace a inženýrských sítí, které jsou využívány při rozhodovacích procesech a správních činnostech. Portál je realizován formou informačního systému, který poskytuje komplexní funkcionalitu a služby nad digitální technickou mapou...více

Vývoj aplikací a integrace

V oblasti geoinformačních technologií poskytujeme širokou škálu služeb, které souvisejí s implementací koncových řešení GIS a přípravou dat. Komplexním poskytováním aplikačních a datových služeb zajišťujeme ucelená řešení...více

Spirit

Softwarová řešení pro GIS představují aplikace produktové řady Spirit, které jsou realizovány formou nadstaveb, webových aplikací nebo widgetů nad platformou ArcGIS. Jednotlivé Spirit aplikace rozšiřují nebo doplňují funkčnost produktů ArcGIS a usnadňují zpracování a využívání geodat a správu a vedení agend...více

Spirit ÚAP

Aplikace Spirit ÚAP představuje komplexní systém pro správu a vedení územně analytických podkladů s přímou vazbou na platnou legislativu. Systém je vytvořen jako nadstavba aplikací ArcGIS for Desktop společnosti ESRI, do kterých je samostatně začlenitelný...více