Služby

Služby

Hromadný sběr dat

Geografická data a další informace o vazbách a vztazích v zájmovém území slouží pro rozhodování, řízení a hodnocení. Klademe důraz na kvalitu geodat a rychlost jejich sběru. Kombinujeme tradičních metody sběru dat s využitím nejmodernějších technických prostředků a nových technologií a postupů, které naše společnost nabízí, nám umožňuje tyto požadavky splňovat.

Geografický informační systém

Činnosti související s implementací GIS patří do významné množiny služeb poskytovaných naší společností. V rámci těchto služeb poskytujeme tvorbu nástrojů, aplikací a koncových řešení nad platformou ArcGIS (ESRI). S ohledem na platformu ArcGIS je společnost dlouhodobě zapojena do partnerského programu společnosti ESRI, který představuje celosvětovou komunitu zaměřenou na vývoj řešení a služeb nad technologiemi ESRI.

Geodetická činnost

Vyhotovíme pro vás všechny potřebné podklady a materiály. Poskytujeme geodetické práce na stavbách, inženýrské sítě, skutečné stavy objektů, geometrický plán, polohopis, výškopis, kubatury a mnohé další.

Projekční činnost

Kvalitní projektová činnost vždy významným způsobem sníží náklady a čas potřebný k realizaci stavby.