Životní prostředí

Životní prostředí

 

Zdravotní stav lesa a lesní hospodářství

Lesy a lesni pozemky jsou nejen významným hospodářským zdrojem, ale i klíčovým faktorem v oblasti ekologie a snižování oxidu uhličitého v ozduší. Letecké snímkování nám umožňuje získat cenná data a informace i na rozsáhlích územních celcích vyrazně efektivněji než jakákoliv jiní metoda. Z leteckých snímků a dalších produktů letecké fotogrammetrie je možné získat potřebné a důležité informace a data pro plánování a kontrolní činnost.

 • mapování přírustků a biomasy
 • mapovaní a sledování zdravotního stavu lesa
 • mapování struktury lesních porostů
 • mapování a vyhodnocování lesních kalami


 

Monitorování vlivu člověka na životní prostředí

Člověk svou činností zanechává v přírodě významné nevratné stopy, které již v současné době ovlivňují další činnosti v jejich okolí. Pro důležitá rozhodnutí na jejich sanaci je nutné mít k dispozici data s vysokou vypovídací schopností, nejen z inkriminovaného místa, ale i z jeho blízkého i širokého okolí. Proto je nezbytné využít všech dostupných metod sběru geografických dat. Je také důležité disponovat kvalitními a obsáhlými daty i před novým zásahem do krajiny. Moderní programové prostředky díky kvalitním datům jsou schopny velice dobře modelovat možné situace a tím předejít možným následkům. V této oblasti nabízíme komplexní služby pro sběr geografických dat a tvorbu specializovaných nástrojů do GIS. Jsme schopni vytvořit sofistikované nástroje pro analýzu a publikaci dat a informací.

 • rekultivace a obnova krajiny zasažené důlní činností
 • sledování pohybů a 3D modelování geologického podloží
 • podklady pro odborné studie
 • sledování vývoje krajiny a jevů v ní
 • mapování erozní ohrožennosti krajiny
 • mapování ryzikových záplavových území
 • podklady pro hlukové analýzy