Turistika

Turistika

 

V oblasti turistiky a cestovního ruchu mají geografická data a geografické informační systémy své nezastupitelné místo. Ať již se jedná o klasické turistické mapy nebo webové turistické portály s bohatou funkčností a množstvím informací. Pro tvorbu kvalitních výstupů a produktů je nutné využívat moderní technologie a zkušenosti v oblasti kartografie. Naše služby pro segment turistiky zahrnují:

  • Turistické portály a aplikace
  • Podkladová geografická data - ortofotomapy, vektorové mapové vrstvy, apod.
  • Kartografické produkty - mapy, atlasy, průvodce
  • Prezentace založené na geografických datech