Správa a vedení ÚAP

Správa a vedení ÚAP

Pro správu a vedení ÚAP jsou určeny aplikace Spirit ÚAP a Spirit Portál - ÚAP, které je možné provozovat a využívat samostatně. Aplikace Spirit ÚAP je zaměřena zejména na správu a vedení ÚAP, pro které poskytuje účelové nástroje. Díky Spirit ÚAP pak mohou pořizovatelé ÚAP evidovat přijatá data od poskytovatelů, aktualizovat datový sklad ÚAP nebo vytvářet statistické výstupy pro dokumentace ÚAP (RURU, SWOT). Naproti tomu je aplikace Portál ÚAP zaměřena zejména na publikaci a zpřístupnění ÚAP na internetu. Portál poskytuje nástroje pro výdej dat ÚAP, prohlížení výkresů pomocí interaktivního mapového klienta nebo vytváření georeportů, které slouží pro vyhledávání a výpis jevů ve vybraném území.

Spojením aplikací Spirit ÚAP a Portál ÚAP získávají pořizovatelé komplexní technologické řešení pro správu, údržbu a publikaci ÚAP.  Obě aplikace jsou spolu vzájemně propojeny a pořizovatelé ÚAP pak mohou efektivně vydávat data ÚAP nebo on-line publikovat výkresy ÚAP z aktuálního datového skladu na internetu. Pomocí nástrojů aplikací se pak mohou např. jednotlivé obce nebo poskytovatelé ÚAP snadno vyjadřovat k ÚAP nebo navrhovat jejich doplnění a opravy.

Geoportály ÚAP

Aplikaci Spirit ÚAP je možné využít ve formě modulu pro budování geoportálů ÚAP. Mezi základní prvky geoportálů patří nástroje zajišťující toky dat ÚAP mezi ORP a technologickými centry krajů. K tomu slouží konektor aplikace Spirit ÚAP, který zajišťuje integraci s geoportálem a poskytuje nástroje pro tok dat ze strany ORP na krajský úřad a případně naopak. V rámci toku dat jsou synchronizovány datové sklady ÚAP, metadata, evidovaní poskytovatelé, pasporty apod.