Software

Software

Zpracování leteckých měřických snímků

 • Microsoft Vexcel UltraMap
 • Adobe Photoshop

 Letecká fotogrammetrie

 • Socet Set
 • Leica Pro600
 • Inpho
 • ERDAS
 • Novatel

 Zpracování dat (CAD/GIS)

 • Esri
 • Bentley - Microstation 95, v7, v8, XM, 8i
 • ERDAS
 • Kokeš - MISYS

Zeměměřická činnost a pozemkové úpravy

 • Geus
 • Groma
 • Kokeš - MISYS
 • Leica GeoOffice
 • Bentley - Microstation 95, v7, v8, XM, 8i
 • Dikat
 • Pozem

Kartografie a prezentace geografických dat

 • Esri
 • ERDAS
 • Bentley - Microstation 95, v7, v8, XM, 8i
 • Adobe Illustrator, InDesign, Premiere Pro