Reference

Reference

Naše zákazníky najdete v širokém spektru aplikací a oborů, mezi naše hlavní partnery patří:

Pozemkové úpravy, zemědělství a lesnictví:

Fotogrammetrie:

Geoinformační služby, sofware, územně analytické podklady:

Zeměměřictví, geodetické služby:

  • Ministerstvo obrany ČR - Vojenské ubytovací správy (oblast Plzeň, Pardubice, Praha, České Budějovice)
  • Největší stavební společnosti na trhu v ČR - Strabag, Eurovia, Skanska, Berger Bohemia
  • Významné těžební společnosti pro povrchové dobývání nerostných surovin - LB Minerals, Eurovia Kamenolomy, COLAS, Kámen Zbraslav, Cemex Sand