Mapování

Mapování

Fotogrammetrické mapování umožňuje velice rychlý a efektivní sběr 3D/2D (polohopisných a výškopisných) dat a informací k jednomu časovému okamžiku. Výstupem fotogrammetrického mapování je 3D/2D vektorová kresba v různých CAD a GIS formátech. Obsahem fotogrammetrického mapování mohou být všechny viditelné polohopisné a výškopisné prvky na povrchu z ptačí perspektivy podle potřeb a požadavků zákazníka. Data lze obohatit o atributy získané automatickými metodami přímo při vyhodnocování, nebo následně při jejich kompletaci.

 

 

Vysoká přesnost a rychlost vytváření 3D dat předurčují tuto metodu pro využití v mnoha oborech lidského konání.

  • topografické a tématické vyhodnocení území
  • technické mapy měst
  • podklady pro studie a realizace
  • inženýrská činnost – dokumentace a kontrola realizací staveb (výpočty kubatur, sklonitostí…)
  • aktualizace datových vrstev
  • apod.

Formáty dat

  • CAD - *.dgn v7, *.dgn v8, *.dwg, *.dxf
  • GIS - *.shp, Esri geodatabáze, …