Majetek a smlouvy

Evidence nemovitého majetku a smluv


Evidence nemovitého majetku a smluv je komplexní webovou aplikací, která umožňuje evidovat smlouvy, nemovitý majetek a veškeré právní vztahy, které se ho týkají:

 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • věcná břemena
 • další právní vztahy vyplývající ze smluv

Evidence majetku a evidence smluv mohou fungovat jako samostatné moduly: Spirit Portál - Evidence nemovitého majetku a Spirit Portál - Evidence smluv

Týká se některá ze smluv přímo nemovitého majetku a domlouvá se v ní, že bude majetek zatížen věcným břemenem? V aplikaci lze zaevidovat jak majetek, tak smlouvu, tak i věcné břemeno a všechny tyto záznamy spolu propojit, aby uživatel při nahlédnutí do jednoho z nich věděl i o všech ostatních:

 

 

 

Evidované záznamy jsou zobrazovány nejen ve formě tabulkových výpisů, ale také v mapové aplikaci, která umožní uživateli větší přehled o spravovaném majetku a smlouvách v prostoru jeho zájmového území.

 

 

 

Stav majetku se neustále vyvíjí. V aplikaci je proto evidována historie změn provedených na všech záznamech. Je také možné vytvářet přednastavené inventarizační sestavy a jiné seznamy evidovaných dat.

Doplňkový modul „Rozdíly“ umožňuje porovnat evidovaný stav majetku s daty katastru nemovitostí a za pomoci automatizovaných aktualizačních kroků usnadní uživateli zapracování nalezených změn do evidence. V neposlední řadě lze nastavit přístupová práva pro čtení a zápis pro všechny uživatele a to i po jednotlivých evidencích. Správu uživatelských účtů je možné propojit s centrálním identifikačním systémem úřadu (Active Directory).

Které otázky Vám aplikace zodpoví?

 • Které naše budovy či parcely jsou zatíženy věcnými břemeny?
 • Na kterých nemovitostech je vedeno věcné břemeno v náš prospěch?
 • Jak vypadala parcela v době, kdy se u ní uzavírala kupní smlouva?
 • Které všechny smlouvy se vztahují k budově, v níž často pronajímáme prostory?
 • A mnoho dalších…

Přínos

 • možnost propojení agendy smluv, majetku a věcných břemen
 • ověřená data o spravovaném majetku, jejichž zdrojem je Informační systém katastru nemovitostí
 • možnost podrobného vyhledávání a filtrování dat
 • export dat do formátu MS Excel pro další podrobné analýzy
 • hlídání nepřerušené číselné řady u smluv
 • evidence informací o cenách nemovitostí – možný podklad pro účtování o majetku