Spirit Widget

Spirit Widget

Spirit Widget představuje produktovou řadu samostatných zásuvných modulů (widgetů) webových mapových aplikací, které jsou určeny k využívání prostorových dat pomocí běžných internetových prohlížečů. Widgety jsou řešeny pomocí moderních webových technologií a poskytují uživatelům příjemné uživatelské prostředí s interaktivními ovládacími prvky. Pomocí vybrané množiny widgetů je možné sestavit účelového mapového klienta na míru podle konkrétních potřeb uživatelů.

Widgety jsou integrovány se serverovými službami ArcGIS for Server a s moduly produktové řady Spirit Portál. Poskytují specializované nástroje např. pro práci s katastrem nemovitostí, ÚAP, pasporty nebo standardní nástroje pro tisk map, vyhledávání, export dat apod. Widgety jsou velice flexibilní a díky tomu snadno integrovatelné do webových mapových klientů a přizpůsobitelné podle konkrétních požadavků uživatelů.

Spirit Widget KN
Spirit Widget Zeleň
Spirit Widget Komunikace
Spirit Widget ÚAP


Spirit Widget KN

Nástroj pro identifikaci nebo vyhledávání parcel a budov katastru nemovitostí s výpisem podrobných informací do atributové tabulky. Pomocí nástroje je možné vypisovat následující sestavy:

  • Výpis informací o parcele, budově, bytové jednotce.
  • Výpis listu vlastnictví.
  • Soupisy parcel, budov, bytových jednotek.

Spirit Widget Zeleň

Umožňuje provádět identifikaci prvků pasportu zeleně, jako např. solitérních stromů, keřů, travnatých ploch apod. s výpisem podrobných informací do přehledného formuláře.

Spirit Widget Komunikace

Slouží k identifikaci prvků pasportu komunikací, jako např. dopravních značek, uličních úseků, chodníků apod. s podrobných informací do přehledného formuláře.

Spirit Widget ÚAP

Nástroj pro vyhledání jevů ÚAP, které se nacházejí na vybraném prvku v mapě, např. parcele katastru nemovitostí, nebo na libovolně zakresleném prvku do mapy. Po vyhledání dotčených jevů je proveden jejich výpis s možností exportu jevů nebo vytvoření tzv. georeportu.