Zlatý erb pro Geografický informační systém města Jičín

Projekt geografického informačního systému města Jičín slaví úspěch v celostátním kole soutěže Zlatý erb.

Jako vítěz krajského kola soutěže postoupil projekt geografického informačního systému města Jičín do celostátního kola, v němž povrdil své kvality ziskem třetího místa v konkurenci dalších třinácti projektů.

Třetí místo v kategorii Nejlepší elektronická služba je oceněním soustavné práce na vývoji aplikací a služeb produktové řady Spirit Portál. Jednotlivé moduly webové aplikace prochází neustálým vývojem, během nějž jsou doplňovány nové funkce a implementovány úpravy dle přání a návrhů od našich zákazníků.

Geografický informační systém města Jičín je základním rozcestníkem pro správu a publikování informací z různých oblastí správy ORP a městské samosprávy. V současné době portál zahrnuje evidenci smluv a nemovitého majetku propojenou s grafickou reprezentací evidovaných dat nad katastrální mapou. Nově doplněna byla evidence vodního hospodářství (vodní zdroje, vypouštění odpadních vod a další) a připravuje se spuštění veřejného přístupu do evidence městem uzavřených smluv.

V mapové části geografického informačního systému naleznou uživatelé mimo jiné mapové projekty územního plánu, územně analytických podkladů, nebo povodňového plánu. Samozřejmostí je zobrazení katastrálních map s propojením do vnitřní databáze městského úřadu i do Nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK. Díky modularitě nasazeného řešení je možné projekt geografického informačního systému města Jičín dále rozvíjet a rozšiřovat o další evidence a mapové projekty.

Veřejně přístupnou část geografického informačního systému města Jičín si můžete prohlédnout na internetových stránkách http://gis.mujicin.cz .