Webový portál Jičín

Pro město Jičín byla dokončena migrace datového skladu a nasazení nového webového portálu městského úřadu. Dodávka portálového řešení správních agend je založena na programovém vybavení ESRI (ArcGIS Server, ArcGIS Desktop), rozšířeném o samostatné aplikace a programové nadstavby Spirit společnosti GEOREAL.
Webové řešení Spirit Portál propojuje agendy katastru nemovitostí, evidence smluv a evidence nemovitého majetku včetně nástrojů pro jejich správu. Mapové rozhraní webového portálu dále umožňuje interaktivní nahlížení do dat územně analytických podkladů, územního plánu a dalších tématických map užívaných při výkonu samosprávy města.
Součástí dodávky portálového řešení jsou další programy z produktové řady Spirit, umožnující tvorbu a úpravy publikovaných dat.