Spirit Orto

Spirit Orto

Služby Spirit Orto jsou určeny pro publikování a distribuci ortofotomapy vysokého rozlišení. Součástí balíčku služeb je ortofotomapa vysokého rozlišení publikovaná prostřednictvím webových standardů WMS a WMTS. Dále je pomocí služeb Spirit Orto možné provádět stahování zdrojových dat nebo využívat webové mapové aplikace s referenční mapovou vrstvou ortofotomapy pro tvorbu vlastních mapových kompozic. Na koncové uživatele nejsou kladeny žádné nároky na HW a SW vybavení, které souvisí se zajištěním správy a údržby služeb. Správa a údržba služeb je zajištěna v rámci jejich poskytování a je garantována v režimu 24/7/365.
Bližší informace naleznete na samostatné stránce produktu.