Povodně 2013

Povodně 2013

Naší společnosti se v uplynulých dnech podařilo navzdory velmi nepříznivým podmínkám nasnímkovat v krátké době pro potřeby orgánů krizového řízení a státních správy velké množství leteckých snímků na mnoha tocích postižených povodněmi. Jedná se především o oblasti v povodí Labe a Vltavy - vodní toky Labe, Vltava, Sázava, Klabava, Blanice, Úhlava a další.

Snímky byly pořízeny v krátkém časovém odstupu od kulminací stavu vody v daných řekách. Snímkování bylo prováděno standardním fotogrammetrickým způsobem (vč. záznamu infračerveného kanálu IR), proto lze veškerá data dále zpracovávat i do podoby 3D mapování, vyhodnocení digitálních modelů terénů, ortofotomap..