Datový model DTM v1.3

Datový model DTM v1.3

V rámci realizace projektů digitální mapy veřejné správy (DMVS) byla dokončena implementace nového datového modelu digitální technické mapy (DTM) verze 1.3. Nový datový model je k dispozici ve formě logického datového modelu ERA (schéma) a fyzického datového modelu. Fyzický datový model je implementován v systému ArcGIS formou osobní geodatabáze (Microsoft Access) a víceuživatelské ArcSDE geodatabáze. Pomocí datového modelu je prováděna evidence prvků účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) a prvků inženýrským sítí.

Datový mode je plně v souladu s platnou legislativou (zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví; vyhláškou č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce). Ke správě a vedení DTM mohou datový model využívat zejména obce, města nebo kraje, které provozují svůj GIS nad platformou ArcGIS. Návrh datového modelu byl proveden s ohledem na integraci DTM s okolními systémy, jako např. evidencemi pro správu pasportů, majetku apod.

V případě požadavku více informací kontaktujte naše oddělení GIS.