3D modely budov

3D modely budov

3D modely měst nabízejí jedinečné informace o prostorových vztazích a vazbách mezi objekty (budovami), které jsou velmi důležité pro rozhodování a plánování.

Dnešní moderní geografické informační systémy mohou pracovat s 3D modely jako s plnohodnotnou vrstvou a tím umožňují využít 3D modely budov pro pokročilé analýzy v různých oblastech. Jednotlivé modely (nebo jejich části) je možné doplnit o atributy, které uplatnění a využití 3D modelů budov dále rozšiřují.

  • Telekomunikace - šíření signálu
  • Krizové řízení - analýzy viditelnosti a dostupnosti
  • Životní prostředí - hlukové analýzy
  • Hydrologie - hydrologické výpočty
  • Architektura - urbanistické studie

Rozlišujeme tři typy modelů (LoD - level of details) podle úrovně detailů

LoD 1

  • Blokový model budov. Budova je charakterizována jako "kvádr".

LoD 2

  • Budovy jsou navíc opatřeny skutečným tvarem střechy. Bez dalších detailů.

LoD 3

  • Budovy jsou charakterizovány detailním modelem v četně vikýřů, komínů apod.

Pro získání maximálního realistického vjemu se modely potahují texturami, které lze získat různými způsoby.